Guide til korrekt håndtering af erhvervsaffald

21 August 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Erhvervsaffald er en del af hverdagen for enhver virksomhed. Uanset om det er produktionsaffald, kontoraffald eller farligt affald, så skal det håndteres på en ansvarlig og korrekt måde. Efterlad ikke affaldsbehandlingen til tilfældigheder eller gætteri, men følg denne guide til korrekt håndtering af erhvervsaffald og gør dit for at beskytte miljøet og samtidig spare omkostninger.

Ordentlig sortering af affald

Sortering af affald er en grundlæggende del af effektiv og ansvarlig affaldshåndtering. Nogle virksomheder har allerede en fast og veldefineret affaldssortering, mens andre har kun en uorganiseret bunke med affald. For at forbedre affaldssorteringen på din virksomhed bør du indføre følgende trin:

1. Identificer de forskellige typer af affald på din arbejdsplads og opret en oversigt over de forskellige affaldstyper.
2. Oprettelse af opmærkede placeringer til hvert affaldstype, som afspejler den identificerede affaldsoversigt.
3. Uddan alle ansatte om ordentlig affaldshåndtering og affaldssorteringens betydning og træn dem til at opbevare affaldet på den tilsvarende placering baseret på affaldets type.

Ved at sortere affald kan det blandt andet genanvendes og behandles på en miljøansvarlig måde, samtidig med at virksomheden kan spare penge.

Farligt affald

Nogle erhverv har specielle affaldstyper, der kræver særlig håndtering. Farligt affald inkluderer kemikalier, batterier, elektronisk udstyr, olie, malinger og mange flere. Som virksomhedsejer er det dit ansvar at håndtere dette affald i henhold til miljølovgivningen. For at håndtere farligt affald korrekt, bør du gøre følgende:

1. Identificer farlige affaldstyper på din arbejdsplads og opret en liste over disse.
2. Opbevar de farlige materialer på en adskilt placering og mærk dem tydeligt med advarselsmærkater.
3. Søg hjælp fra professionelle affaldshåndteringstjenester, der kan hente, transportere og bortskaffe farligt affald på en lovlig og sikker måde.

Husk på, at farligt affald skal behandles på en særlig måde, og som virksomhedsejer er det dit ansvar at sørge for, at din virksomhed håndterer farligt affald korrekt.

Affaldsreduktion og genanvendelse

Affaldsreduktion og genanvendelse er nøgleord, når det kommer til bæredygtig affaldshåndtering. Virksomheder bør arbejde på at reducere affaldsmængden og øge genanvendelsen. Det er ikke kun godt for miljøet, men det kan også føre til besparelser for virksomheden. For at reducere affaldsmængden og øge genanvendelse kan du gøre følgende:

1. Identificer områder, hvor der genereres unødvendigt affald, og sæt processer i gang for at reducere eller eliminere affaldet.
2. Udvikle en plan for genanvendelse af affald og indarbejd genanvendelsestiltag i driften.
3. Samarbejd med lokale genanvendelsesvirksomheder for at øge mulighederne for affaldsgenkendelse.

ErhvervsaffaldEffektiv affaldshåndtering betyder ikke kun at simplificere affaldshåndteringen på din arbejdsplads, men også at indarbejde et mere bæredygtigt perspektiv. Besøg Miljøstyrelsens hjemmeside for at få flere oplysninger om korrekt håndtering af erhvervsaffald. Ved at implementere korrekt affaldshåndtering kan virksomheden forbedre sin bæredygtighed og samtidig spare omkostninger. Win-win.

Læs mere her https://www.simestedvognmandsforretning.dk/.

More articles